Uw Dossier

Ik houd een dossier bij over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en als u dat wilt, kan ik u (gedeeltes van) het dossier uitprinten (tegen betaling van € 0,25 per pagina voor print- en verwerkingskosten). Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Als behandelaar ben ik verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

Alles wat u in uw behandeling vertelt is vertrouwelijk. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Ik heb geen expliciete toestemming van u nodig om van gedachten te wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. In uitzonderingssituaties mag ik zonder uw toestemming de geheimhoudingsplicht doorbreken. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Privacy statement