Tarieven

Vanaf 1 januari 2022 is er in Nederland het Zorgprestatiemodel. Meer informatie hierover vindt u hier.

Doe-Psy heeft contracten met alle zorgverzekeraars (behalve ENO); dat betekent dat uw behandeling meestal rechtstreeks bij uw verzekeraar kan worden gedeclareerd.

Ik raad u aan om bij uw zorgverzekeraar na te vragen wat de hoogte is van het bedrag dat u zelf moet betalen (het eigen risico wat elk jaar in januari weer begint). De behandelingen worden gefactureerd volgens de DBC-systematiek voor gespecialiseerde GGZ (tot eind 2021). Dat houdt in dat zowel de directe tijd als indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, overleg e.d.) bijgehouden wordt. Dit resulteert, mede afhankelijk van de gestelde diagnose, in een "DBC-productgroep" met bijbehorende prijs. Een intake en advies inclusief voorbereiding en verslaglegging komt al gauw in een productgroep dat een groot deel bevat of hoger is dan het verplichte eigen risico dat u voor gezondheidszorg aan uw zorgverzekeraar moet betalen. Vanaf 2022 geldt in Nederland het 'zorgprestatiemodel'.

Bent u niet in Nederland verzekerd, dan gelden de tarieven aan die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). U moet deze rekening aan mij voldoen. U kunt uw rekeningen naar uw zorgverzekering sturen; afhankelijk van uw verzekering krijgt u een deel terug.

Het afzeggen van een afspraak

Wilt u een afspraak afzeggen, dan moet dat minstens 24 uur van tevoren. Ik hoor uw annulering te hebben bevestigd (via mail of telefoon), anders wordt de annulering niet als zodanig erkend. Kunt u niet komen omdat u ziek bent of overmacht, dan geldt ook het afzegtarief. Het tarief voor afzeggen binnen 24 uur of no-show (wegblijven zonder bericht) is € 50.