Het beëindigen van de therapie

Over het algemeen besluiten cliënt en behandelaar in overleg wanneer de therapie stopt. Het kan zijn dat u de therapie wilt beëindigen, maar dat uw behandelaar daar anders over denkt. Als cliënt staat het u vrij op elk gewenst moment de therapie te beëindigen. Het is wel verstandig om de reden hiervan met uw behandelaar te bespreken. De behandeling wordt sowieso regelmatig geëvalueerd maar u kunt op eigen initiatief een extra evaluatie aanvragen.